Ubojnia Krzan. Niedźwiedź 170, 34-735 Niedźwiedź, woj. małopolskie

Aktualne ceny skupu bydła w ubojni Krzan